Septiman
Ensamble. Från 1929 var Sven Sköld ledare.
Skivinspelningar
H.M.V.
Serenad / Septiman / (D: Sven Sköld, insp. 12.10.1942) / X 7004 / *
Valse romantique / Septiman / (D: Sven Sköld, insp. 12.10.1942) / X 7004 / *

Telefunken
Skånsk kadrilj - Dockedans - Skåningen /Instrumental / Septiman - Gunnar Hahns spelmanskvart. / A 5204/
God Jul, potp. över jullerkar, del 1&2 / Radiokören / Septiman / A 5219 /
Dalpolska - Dellens vågor / Septiman / Gunnar Hahns spelmanskvart. / A 5204 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga