Sara Bramson
Musiker (piano). Använde ibland pseudonymen Karl-August
Skivinspelningar
Rolf Winner Succés
Honolulu / (Ernst Rolf) / Jularbo-Kalle - Fiol-Pelle - Sara Bramson (Insp. 04.1919) / 547 / *
Å i morron kväll / Sång (Axel=Ernst Rolf) / Jularbo-Kalle - Fiol-Pelle - Axel och Karl-August (Sara Bramson) / 547 / *
Hjärterövalsen / Karl Karlsson-Jularbo - Fiol-Pelle - (Karl-August) / 550 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga