Sam Björne
Sångare.
Skivinspelningar
Odeon
Där palmerna susa / Elmers Hawaiiork. (Insp. 08.11.1932) / D 2688 /
Under tropisk himmel / Elmers Hawaiiork. (Insp. 08.11.1932) / D 2688 /

Parlophon
Där palmerna susa / Elmers Hawaiiork. (Insp. 08.11.1932) / B 83082 / *
Under tropisk himmel / Elmers Hawaiiork. (Insp. 08.11.1932) / B 83082 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga