Ruth Berglund (12.04.1897 - 29.08.1984)

Sångerska (mezzosopran). Född i Åmål som yngst av nio syskon. Gjorde sina första offentliga framträdanden i Åmåls Metodistkyrkas kör och på Victoriabiografen på hemorten. Fick ekonomisk hjälp av industrimannen Gustaf Berglöv, också han från Åmål, och kunde utbilda sig på Musikaliska akademin i Stockholm. Under utbildningstiden i Stockholm bodde hon hos generalen Gustaf Björlin, också han kommen från Dalsland. Hon fortsatte sin utbildning i Berlin 1926 och debuterade på Städische oper i Berlin där hon fick fast anställning. Framtädde också på festspelen i Bayreuth och på Convent Garden i London och fick mycket bra resentioner. Blev utnämnd till kammarsångerska 1939. Hon var knuten till Berlin-operan under hela kriget och lämnade staden i krigets slutskede. Hon bosatte sig i Stockholm och fick erbjudande från Operan men valde att avsluta karriären.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga