Rune Gustafsson (25.08.1933 - 15.06.2012)

Musiker (gitarr), född i Göteborg. Hans professionella karriär började med trumslagaren Nils-Bertil Dahlander i Göteborg. På 1950-talet flyttade han till Stockholm för att där samarbeta med bl.a. Putte Wickman och i Arne Domnérus Radioband och Radiojazzgruppen och blev också en flitigt anlitad studiomusiker. Fick ett flertal utmärkelser som Jan Johansson-stipendiet (1976), Albin Hagströms Minnespris (1997), Thore Ehrlingstipendiet (2001) m.fl.


Litt: Strängstilist med världsrykte (Orkesterjournalen 12/1992)
Göteborgs jazzmusiker och dansställen under 50-talet (Gunnar Möllerstedt) *

Skivinspelningar där R.G. medverkar
H.M.V.
April in Paris / Rune Gustafsson trio (Insp. 05.04.1955) / X 8559 / Tvåstämmig trickinspelning av R.G.
Falling in love too easily / Rune Gustafsson trio (Insp. 05.04.1955) / X 8559 / Tvåstämmig trickinspelning av R.G.
Guitar stomp boogie / Rune Gustafson quartet (Insp. 08.03.1955 kl. 10 - 14) / X 8550 / 
I can't believe that you're in love with me / Rune Gustafson quartet (Insp. 08.03.1955 kl. 10 - 14) / X 8550 / 

Odeon
Bon voyage / Putte Wickman Sextet (Insp. 26.04.1955) / SD 5852 /
Episodes / Putte Wickman Sextet (Insp. 26.04.1955) / SD 5851 /
Lobster's delight / Putte Wickman Sextet (Insp. 26.04.1955) / SD 5851 /
This can't be love / Putte Wickman Sextet (Insp. 26.04.1955) / SD 5852 /

Poseidon
Bei mir bist du schön / Nils-Bertil Dahlanders kvart. / Gbg 08.1952 / Poseidon 2210 /
Moon over Miami / Nils-Bertil Dahlanders kvart. / Gbg 08.1952 / Poseidon 2210 / 
Move / Bils-Bertil Dahlanders kvart. (Insp. Gbg 08.1952) / 2213 /
Strike up the band / Nils-Bertil Dahlanders kvart. (Insp. Gbg 08.1952) / 2212 /

Musikaliska alster
Guitar stomp boogie

- Till första sidan -
© Svänga-Benga