Rulle Nilsson
Sångare.
Skivinspelningar
Columbia
De' går så länge som de' går / Redvitt band (Insp. Hbg 05.1929) / 18379 / *
I främmande hamn / Redvitt band (Insp. Hbg 11.1929) / D 24038 / *
I varje hamn / Rulle Nilsson (Insp. Hbg 05.1929) / 18379 / *
Öresundsvalsen / Redvitt band (Insp. Hbg 11.1929) / D 24038 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga