Royal Swingers

Jazzkvintett från Uppsala, verksam på 1940-talet. Kvintetten, som spelade så kallad Goodman-swing, vann 1941 Orkesterjournalens och Nalens tävling för amatörorkestrar i småbandsklassen.
I denna uppsättning ingick Åke "Stan" Hasselgård, klarinett, Gösta Eriksson piano, Bror Hansson trumpet, Kurt Wärngren gitarr och Bertil Frylmark trummor.


Royal Swingers 1946
Fr.v. Thore Swanerud, Per-Erik Sparrings, Simon Brehm,
Bertil Fryklund [Frylmark??], och Åke "Stan" Hasselgård.

Skivinspelningar 
Musica
Halleluljah / Royal Swingers (Insp. 23.01.1946) / RA 9200 / *
Somebody loves me / Royal Swingers (Insp. 23.01.1946) / RA 9200 / *

Victory (Belgien)
Halleluljah / Royal Swingers (Insp. 23.01.1946) / 9097 /
Somebody loves me / Royal Swingers (Insp. 23.01.1946) / 9097 /

På Musica RA 9200 Medvekade: Åke Hasselgård, klarinett, Allan Johansson, vibrafon, Thore Swanerud, piano, Bertil Frylmark, trummor, Simon Brehm, bas.
– Till första sidan –