Rolf Sundvall
Sångare.
Skivinspelningar 
Columbia
Mandolinens serenad (Mandolinate a sera) / Benedikt Langs ork. (Insp. 25.03.1954) / DS 2134 /
Musikant (Ein Musikus, ein Musikus) / Benedikt Langs ork. (Insp. 25.03.1954) / DS 2134 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga