Roland Florentin (04.02.1915 - 30.12.1995)

Musiker (dragspel) och kompositör. Född i Stockholm. Började spela dragspel på gehör som sjuåring. Efter att ha gått ut skolan blev han springpojke hos Ragnar Sundqvist på Amerikanska dragspelscentralen. Började sedan ta dragspelslektioner för Sven Hylén. Arbetade senare med att bygga deragspel (Reggie Special) och tillsammans med fem arbetskamrter bildade de gruppen "Dragspelssexan" där bl.a. Lill-Acke Jacobsson ingick. Roland Florentin debuterade i radio redan 1937 men sin första egna orkester bildade han först 1960. Han skrev en hel del egna melodier men gjorde bara en enda skivinspelning.

 
Skivinspelningar
Cupol
Enkla toner / Carl Andersson, dragspel (Insp. 18.10.1954) / 4853 / 
Rappen / Carl Andersson, dragspel (Insp. 18.10.1954) / 4853 /

Musikaliska alster
Enkla toner ~ M: R.F - Olle Johnny
Färentunaschottis ~ M
Färmsnäsvalsen ~ M
Sväng om ~ M
Örbyvalsen ~ M

- Till första sidan -
© Svänga-Benga