Rolf "Roffe" Berg (01.08.1927 - 2002)

Musiker (gitarr) och sångare. Var en kort tid i början på 50-talet redaktionssekreterare på tidningen Orkesterjournalen innan han blev heltidsmusiker. Hanvar både kompmusiker och solist och medverkade på många inspelningar på Metronome från 1949. Spelade i Swinging Swedes 1953 och sedan i Almstedt-Lind sextetten till 1955. Medverkade också i Harry Arnolds radioband i slutet av 1950-talet. Tjänstgjorde under 17 år (1951 - 68) som gitarrist och sångare i Charlie Normans band. På senare år framträde han mest som refrängsångare, krogunderhållare och estradör.

Skivinspelningar
H.M.V.
Låt grammofonen spela (Get out those old records) / Bibi Johns / Göte Wilhelmsons ork. (Insp. 02.08.1951) / X 7732 /
Röda rosor - blå violer (Oh, you sweet one) / Bibbi Johnson / Carl-Henrik Norins ork. (Insp. 28.09.1950) / X 7660 / *
Spela upp en enkel melodi (Play a simple melody) / Bibbi Johnson / Thore Swaneruds ork. (Insp. 08.01.1951) / X 7685 / 

Metronome
Aj, aj, aj, oj, oj, oj / Anders Burman  / Gösta Theselius Dixielandband (Insp. 14.10.1955) / J 398 / 
Den stängda dörren (The green door) / Anders Burman / Gunnar Svenssons R & R boys (Insp. 29.02.1957) / J 444 / *
Glada musikanter (Il piccolo montanaro) / Anders Burman / Gunnar Svenssons ork. (Insp. 29.02.1957) / J 444 / *
Latmask-idyll (Slow poke) / Charles Norman - Rolf Berg / Harry Arnolds ork. (Insp. 25.02.1952) / J 219 / 
Mud in your eye / Sten Carlberg - Rolf Berg, guitar (Insp. 02.11.1951) / B 205 / 
Mud in your eye / Sten Carlberg - Rolf Berg, guitar (Insp. 02.11.1951) / J 205 / *
New guitar boogie / Sten Carlberg - Rolf Berg, guitar (Insp. 02.11.1951) / B 205 / 
New guitar boogie / Sten Carlberg - Rolf Berg, guitar (Insp. 02.11.1951) / J 205 / *
Sången om blues (Learning the blues) / Anders Burman  / Gösta Theselius Dixielandband (Insp. 14.10.1955) / J 398 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga