Skivetikett Rekord


REKORD-
RECORDSvenskt skivmärke av okänt ursprung. Alla 46 kända inspelningar var svenska och återutgivningar av inspelningar från I.S.I gjorda 1914.

- Till första sidan -

1 Om fiskafänget / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 1 Fjäriln vingad / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 2a Fader Bergström stäm upp och klinga / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 2b Liksom en herdinna / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 3a Hvila vid denna källa / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 3b Fredmans epistel 50. "Febus förnyar" / Alibin Lindahl / Luta / Berlin 1914 / 4a Till broder Bergström / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 4b Käraste bröder, systrar och vänner / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 5a Glimmande nymf / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 5b Fredmans epistel 78 / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 6 Märk hur vår skugga / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 6 Fredmans epistel 16 / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 7a Vår Ulla låg i sängen och sov / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 7b Bröderna fara väl vilse ibland / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 8a Fredmans epistel 49. "Mamsell Ulla, märk mamsell" / Alibin Lindahl / Luta / Berlin 1914 / 8b Fredmans sång om gubben Noack / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 9 Kom nu vår flicka / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 9 Parterna synas kring Bacchus / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 10 Sjömansvisa / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 / 10 Du är så vacker för mina ögon / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 / 11 Arietta ur "Fader vår" / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 / 11 Hymn / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 / 12 Om dagen vid mitt arbete / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 / 12 Och flickan gick på ängen / Johan Ljungqvist / Piano / 1914 / 13 Södermanlands paradmarsch / Eugen Nilsson / / 1914 / 13 Kvinnsvisa / Eigén / Nilsson / Berlin 1914 / 14a Vilka namn som äro riktigt comm il faut / Eigén / Nilsson / Berlin 1914 / 14b En sjömansvisa / Eugen Nilsson / / 1914 / 15 Ensamjungfrun / Eugen Nilsson / / 1914 / 15 Pansarbåtsvisan / Eugen Nilsson / / 1914 / 16 Sommarkvitter / Eugen Nilsson / / 1914 / 16 Ajö / Eugen Nilsson / / 1914 / 17a Medborgarsång / Ernst Brunman / / 1914 / 17b Sten Sture / Ernst Brunman / / 1914 / 18a Den käraste sagan / Ernst Brunman / / 1914 / 18b Tattare-Emma / Ernst Brunman / / 1914 / 19a En ros i december / Albin Lindahl / Luta / 1914 / 19b Irmelin Rose / Ernst Brunman / / 1914 / 20a Hvila vid denna källa / Student-kvartett / / 1914 / 20b Joachim uti babylon / Student-kvartett / / 1914 / 21a Suomis sång / Student-kvartett / / 1914 / 21b Vårt land / Student-kvartett / / 1914 / 22a Näckens polska / Student-kvartett / / 1914 / 22b Tvenne danslekar / Student-kvartett / / 1914 / 23a Påsksång / Elin Sjögren / / 1914 / 23b Julsång / Elin Sjögren / / 1914 / 24a Visa i folkton / Elin Sjögren / / 1914 / 24b Sverige / Elin Sjögren / / 1914 / 25 Hur ljuft det är att komma / Elin Sjögren / / 1914 / 25 Aria ur "Elias" / Elin Sjögren / / 1914 / 26a Lofoffer / Elin Sjögren / / 1914 / 26b Ave Maria / Elin Sjögren / / 1914 / 27 Tre vandrare / Sven d'Ailly / / 1914 / 27 Mattinata / Sven d'Ailly / / 1914 / 28 Asra / Sven d'Alliy / / Berlin 1914 / 28 I en mörk och dyster skog (Ur "Cornevilles klockor") / Sven d'Alliy / / Berlin 1914 / 29a En sommarpolkett / Einar Ralf / / 1914 / 29b Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" / Einar Ralf / / 1914 / 30a Storstugans marsch / Einar Ralf / / 1914 / 30b Bondetågsmarsch / Einar Ralf / / 1914 / 31a Non è ver / Birger Schücker / / 1914 / 31b Blif min så är världen min / Birger Schücker / / 1914 / 32a Du gamla du fria / Birger Schücker / / 1914 / 32b Romans ur "Gasparone" / Birger Schücker / / 1914 / 33 ?? / Birger Schücker / / 1914 / 34 ?? / Birger Schücker / / 1914 / 35 ?? / Birger Schücker / / 1914 / 36 Ack Värmeland du sköna / Oscar Ralf / / 1914 / 36 Soldatgossen / Oscar Ralf / / 1914 / 37b Tänk om sankte Per det visste / Oscar Ralf / / 1914 / 37b Den bästa dans är tango ur " Tangoprinsessan" / Oscar Ralf / / 1914 / 38a Putte, du är min ögonsten / Oscar Ralf / / 1914 / 38b Låt oss gå till hagenbeck / Oscar Ralf / / 1914 / 39a Flickor äro som änglkar små / Oscar Ralf / / 1914 / 39b Varför vill du ha din hatt / Oscar Ralf / / 1914 / 40 Serenad / Oscar Ralf / / 1914 / 40 Aftonsång / Oscar Ralf / / 1914 / 41a Ja, det vill alla flickor så gärna / Oscar Ralf / / 1914 / 41b I natt jag dig möter / Oscar Ralf / / 1914 / 42a Ljufa förtrollarinnor / Oscar Ralf / / 1914 / 42b Mandom, mod och morske män / Oscar Ralf / / Berlin 1914 / 43a Maria, Mari! / Oscar Ralf / / Berlin 1914 / 43b Två varma röda läppar / Oscar Ralf / / 1914 / 11601 Honolulu rag, The / Instrumental / Orchester / (Bravo) * 11627 Two-stepntanzt man heut' / Instrumental / Orchester / (Bravo) * RR 1416 En sjömansvisa / Eugen Nilsson / / 1914 / RR 1416 Ajö En sjömansvisa / Eugen Nilsson / / 1914 / RR 2021 Joachim uti babylon / Student-kvartett / / 1914 / RR 2021 Vårt land / Student-kvartett / / 1914 / RR 2940 Dryckesvisa ur "Kyska Susanna" / Einar Ralf / / 1914 / RR 2940 Aftonsång / Einar Ralf / / 1914 / RR 3036 Soldatgossen / Oscar Ralf / / 1914 / RR 3036 Bondetågsmarsch / Oscar Ralf / / 1914 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga