Ralph & Bert Bergh / Olson Brothers
Dubbelpianister. Bakom namnen dolde sig Charlie Norman och Reinhold Svensson.
Skivinspelningar som Ralph & Bert Berg
Metronome
Auf Wiedersehen / Ralph & Bert Berg (Insp. 20.09.1951) / J198 / *
Darktown strutters' ball / Ralph & Bert Berg (Insp. 26.04.1950) / J 165 / 
Everybody doin' it / Ralph & Bert Berg (Insp. 19.05.1950) / J 171 /
If you knew Susie / Ralph & Bert Berg (Insp. 19.05.1950) / J 171 /
Louise / Ralph & Bert Berg / (Insp. 19.05.1950) / J 185 / 
Smörgåsbord rag / Ralph & Bert Berg (Insp. 13.04.1951) / J 135 / * 
So in love / Ralph & Bert Berg (Insp. 20.09.1951) / J 198 / *
Somebody stole my gal / Ralph & Bert Berg (Insp. 19.05.1950) / J 185 / 
Temptation rag / Ralph & Bert Berg (Insp. 13.04.1951) / J 135 / *
Temtation Rag / Ralph & Bert Berg / J 135 / *
That's a plenty / Ralph & Bert Berg (Insp. 26.04.1950) / J 165 / 
Skivinspelningar som Olson Brothers
Metronome
Donkey boogie / Olson Brothers (Insp. 19.05.1950) / J 152 / 
Muskrat boogie / Olson Brothers (Insp. 19.05.1950) / J 170 / *
R-C boogie / Olson Brothers (Insp. 19.05.1950) / J 170 / *
Tiger boogie / Olson Brothers (Insp. 19.05.1950) / J 152 / 

Musica
R-C boogie / Olsson Brothers (Insp. 19.05.1950 - utg. 09.1951) / A 6902 / 
Tiger boogie / Olsson Brothers (Insp. 19.05.1950 - utg. 09.1951) / A 6902 /

Amerikanska Regent
Temptation rag / Olson Brothers (Insp. 13.04.1951) / 179 / 
Smörgåsbord rag / Olson Brothers (Insp. 13.04.1951) / 179 / 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga