Ragnvald Svalfors (1913 - 2001)

Frikyrklig musikarrangör och sångledare. Född i Stockholm. Son till Emil Petersson (Em. P. Miel). Redan som 15-åring ledde han ungdomskören på 40 sångare i Ebeneserkyrkan på Söder. Han var sedan organist, arrangör och sångledare inom Svenska Baptistsamfundet och musikdirektör med eget företagande i musikinstrumentbranschen. Instrumentmakare på Ramonafabriken, sedermera chef för Ramona Musik AB, som på 50-talet förlade snickerifabriken till Elmstatrakten innanför Väddö. Särskilt tack till Ragnvald Svalfors son, Åke som bistått med uppgifter och bilder.

 Skivinspelningar
 Ramona
 En stund med Jesus / Ragnwald Svalfors - Em P. Miel / Ragnwalds ork. (Insp. 21.09.1935) / R 12 /
 Hyllningssång (Jeannie with the light brown hair) / (Ragnvald Swalfors- Emil P. Miel) - Kör / Ragnwalds ork. (Insp.  21.09.1935) / R 11 / 
 Skördesång / Kör / Ragnwalds ork. (Insp. 21.09.1935) / R 11 /
 Vill du följa Jesus? / Ragnwald Svalfors - Em P. Miel / Ragnwalds ork. (Insp. 21.09.1935) / R 12 /

 Toni
 En stund med Jesus / Em P. Miel / Ork. (Insp. 20.09.1935 - utg. 05.1939) / E 325 / *
 Vill du följa Jesus? / Em P. Miel / Ork. (Insp. 20.09.1935 - utg. 05.1939) / E 325 / *


Ragnvalds orkester

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga