Ragnar Hasselgren (03.06.1904 - 01.09.1982)

Sångare. Född i Strömshyttan, Dalarna. Kom med föräldrarna till USA som två-åring och lärde sig bara engelska när han växte upp. När han var 18 år anställdes han av en svensk som drev en byggnadsfirma i Californien och som huvudsakligen anställde personer med svenskt ursprung. Dessa fick också engelsk-undervisning men då Hasselgren redan kunde engelska läste han svenska i stället.
Hasselgren sjöng både på svenska och engelska (och svengelska) till eget gitarrakompanjemang och var verksam på USA:s västkust (California Bay Area) under 1940 och 50-talen. Gjorde ett 25-tal grammofon- inspelningar.
I början av 1960-talet gav Harmony Music ut en LP med titeln "Scandinavian - American comedy songs" där sju av hans insjungningar finns med samt inspelningar med "Yumpalong Yanson" och norrmannen Hans Berggren.

Skivinspelningar
Gääre Records
From Frisco to the Cape (Från Frisco till Cap) / Karen Thorgard / Carl "Oscar" Egan and his orch. (Insp. 1953) / 603
Dansen går på Svinsta skär / Karen Thorgard / Carl "Oscar" Egan and his orc. (Insp. 1953) / 603  

Harmony Music
Barndomshemmet (On the banks of the Wabash) / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 35 / 
Den glade kopparslagaren / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 8 / 
Everybodey thinks I'm lazy / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 37 / 
Hej o ho (Jungman Jansson) / Gitarr (Insp. 1948) / 6 / *
Hopp rullandej / Gitarr (Insp. 1948) / 7 / *
Hälsa dem därhemma (Hils fra mig derhjemme) / Gladys Steele, piano (Insp. Berkly C.A. 1948) / 35 / 
Jan Johnson's wedding / Gitarr (Insp. 1948) / 6 / *
Josephine, please no lean on the bell / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 60 / 
Lördags-dansen / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 34 / *
Masquerade ball, The / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 37 / 
Motorcykeln / Piano Berkely C.A. 1948 / 8 / 
Nikolina / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 34 / *
Pelle, the salesman / Gitarr (Insp. 1948) / 7 / *
Swedes in North Dakota / Gitarr (Insp. 1948) / 5 / *
Why don't you marry the girl / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 36 / 
Why don't yoy marry the / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 60 / 
Vid Siljan an mitt hem / Gitarr (Insp. 1948) / 5 / *
Vinegar woiks / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 36 / 

LP
Scandinavian - American comedy songs (Harmony Music LP-5) 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga