Ragna Broberg-Moore (04.10.1905 - 25.05.1997)

Skådespelerska och sångerska. Känd som Ragna Broo. Född i Stockholm. Dotter till manusförattarinnan Ragnhild Broberg-Petchler (1897 - 1957). Först gift med Gösta Berlin och från 1953 med Edward Moore. Senare bosatt i Toronto, Canada där hon också avled.

Skivinspelningar 
H.M.V.
Miniatyroperetten, del 1 / Nils Jacobsson / Piano (Insp. 19.09.1931) / X 3851 / *
Miniatyroperetten, del 2 / Nils Jacobsson - Valdemar Dalqvist / Piano (Insp. 19.09.1931) / X 3851 / *

Filmer
1930 Doktorns hemlighet
1930 Den farliga leken
1930 Vi två
1933 Halta Lena och vindögde Per

- Till första sidan -
© Svänga-Benga