Prins Wilhelm Bernadotte (1884 - 1965)

Prins av Sverige, son till Kung Gustaf V. Författade reseskildringar och gjorde flera landskapsfilmer tillsammans med Gustaf Boge. Gift 1909 - 14 med storfurstinna Maria Pavlovna med vilken han fick sonen Lennart Bernadotte.

Skivinspelningar
H.M.V.
Mormor / Prins Wilhelm / Talskiva (Insp. 17.12.1924) / X 2171 / *
Sol och sommar / Prins Wilhelm / Talskiva (Insp. 17.12.1924) / X 2171 / *

Skolöverstyrelsen
Oppför en norrländsk älv / Talskiva (Insp. 06.10.1943) / 3 / 

Musikaliska alster
En gammal båtsman ~ M: Sven Goon

Filmer
Gutarnas Ö
Lappmark (1937)
Västergyllen (1943)
Västerhavets män (1939)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga