Primofon


År 1924 gav Novaphon Fabriks Nederlag ut ett par hundra skivor med varumärket Primofon. Inspelningarn kom bl.a. från Tyska Artiphon och Regal. Skivorna var huvudsakligen i 10" format men tre st gavs också ut i 12" format.


521 The wang wang blues / Instrumental / Stor konstnärsork. / 1922 / 521 Holla jazzband / Instrumental / Stor konstnärsork. / 1922 / 537 Jazzkapellet / Instrumental / Stor konstnärsork. / 1922 / 572 Bambalina / Instrumental / Ray Collins orch. / N.Y. 1923 / 572 When it's night time in Italy / Instrumental / Ray Collins orch. / N.Y. 1923 / 573 O gee! Oh gosh! Oh golly! / Instrumental / Ray Collins orch. / N.Y. 1923 / 574 That old gang of mine someday / Instrumental / Ray Collins orch. / N.Y. 1923 / 574 Linger awhile / Instrumental / Sam Lanins dance orch. / N.Y. 1923 / 593 Monavanna / Instrumental / Ray Collins orch. / N.Y. 1923 / 593 Cuddle me up / Instrumental / Natan Glantz and his orch. / N.Y. 05.1924 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga