Postflickorna (1950 - 1960)

Damkör med ett 30-tal medlemmar som startades av Tord Wetterberg, 1950 och fick namnet Postflickorna då de alla arbetade på Postsparbanken i Stockholm och medverkade i en revy 1953. Bland medlemmarna i kören fanns Ingert Hoffman och Inga Sweyert som sedan blev soloartister.

Skivinspelningar
Musica
Cancan / Dir. Tord Wetterberg / A 3434 / *
Delsbo-valsen / A 3370 / *
Fiolen min / Dir. Tord Wetterberg (Insp. 05.02.1953) / A 3348 / *
Frykdalsdans No2  / Dir. Tord Wetterberg / Ork. (21.05.1954) / A 3391 / *
Gärdebylåten / A 3370 / *
Kivikspolkan / Egerstams spelmanslag (Insp. 29.03.1955) / A 3414 / *
Kom lilla flicka / Dir. Tord Wetterberg / A 3413 / *
Lillguts vise / Dir. Tord Wetterberg (Insp. 05.02.1953) / A 3348 / *
Morakullans vals / (Insp. 21.05.1954) / A 3391 / *
Schottisfröjd / Postflickorna / (Egerstams spelmanslag, insp. 1955) / A 3415 / *
Ska vi dansa schottis / 18.04.1956 /  
Sommarklarinett / Postflickorna / (Egerstams spelmanslag, insp. 1955) / A 3415 / *
Stockholmslåten / Gustaf Egerstams spelmanslag (Insp. 29.03.1955) / A 3414 / *
Så sjungom vi nu Gärdebylåten / (Insp. 15.10.1953) / A 3370 /
Twelfth Street Rag  / Ork. (Insp. 21.05.1954) / A 3413 / *
Varför inte Nini / / A 3434 / *

Telefunken
Fiolen min / Dir. Tord Wetterberg (Insp. 05.02.1953) / A 3348 / *
Frykdalsdans nr 2. / Postflickorna / (Insp. 21.05.1954) / A 3391 (DK) / 
Lillguts vise / Dir. Tord Wetterberg (Insp. 05.02.1953) / A 3348 / *
Morakullans vals / Postflickorna / (Insp. 21.05.1954) / A 3391 (DK) / 

Vinyl-skivor
Postflickorna sjunger / Musica UX 4546 (Utg. 1954) / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga