Philip K. Hillström
Sångare. Svensk-amerikan verksam i USA
Skivinspelningar 
Harmony Music
Ack, Värmeland du sköna (Insp. Piano / Berkely, CA. 1948) / 11 /
Du dejlige Trondjems fjord / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 12 /
Du gamla du fria / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 9 /
Du är min ro / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 14 /
Där björkarna susa / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 13 /
En lycklig pilgrim / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 17 /
Fågeln på lindekvist / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 10 /
God natt / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 18 /
Longing (Längtan) / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 16 /
Långt bortom rymden vida / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 18 /
Längtan / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 14 /
Min hembygd / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 17 /
Min lilla vrå bland bergen / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 13 /
Mit hjerte og min lyre / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 12 / 
My home midst hills and valleys (Min lilla vrå bland bergen) / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 15 /
Neckens polka / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 11 /
När vi samlas en gång / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 19 /
Rosen i Nordanskog / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 9 /
Thou art my rest (Du är min ro) / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 16 /
Var en solskens strimma / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 19 /
Where birches whisper (Där björkarna susa) / Piano (Insp. Berkly CA 1948) / 15 /
Vårvindar friska / Piano (Insp. Berkely, CA. 1948) / 10 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga