Paul Höglund (30.09.1926 - 25.12.2001)

Skådespelare, operasångare (basbatyton). Född i Alnö. Utbildades vid Musikhögskolan 1946–1947 och debuterade vid Kgl. Operan 1948 och var kvar där till 1952. Verkade sedan vid Malmö Stadsteater 1952 - 55 och Stora teatern i Göteborg 1955 - 60 och kom åter till Kgl Operan där han blev kvar till 1983.

Skivinspelningar
Musica
Det finns en sång / Sam Samsons stråkork. / A 3129 / *
Sista valsen förklingat / Sam Samsons stråkork. / A 3129 / *

Filmer
1952 Eldfågeln
1952 Mot framtiden

- Till första sidan -
© Svänga-Benga