Paul Baudisch (1899 - 1977)

Filmförfattare av österrikiskt ursprung. Kom till sverige som flykting under andra världskriget. Skrev tillsammans med Adolf Schütz under åren 1941 - 59, 25 st filmmanus, mestadels farser och lustspel, under olika pseudonymer som Per Schytte, Georg Martens, Adolf Paul och Nils Jensen.


Filmmanus
1943 Anna Lans 
1944 ...och alla dessa kvinnor 
1944 Apassionata 
1944 Den heliga lögnen 
1947 Eviga länkar 
1948 Soldat Bom 
1949 Pappa Bom 
1951 Tull-Bom 
1952 69:an, sergeanten och jag 
1952 Flyg-Bom 
1953 Dum-Bom 
1956 Kulla-Gulla 
1958 91:an Karlsson slår knockout 
1958 Flottans överman 
1960 Bara en kypare 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga