Otto Holm
Musiker (klarinett).
Skivinspelningar
Skandia Record
På Askudden / Otto Holm - Wigor Eriksson (Insp. 1922) / 1500 / *
Dans kring granen / Otto Holm - Wigor Eriksson (Insp. 1922) / 1500 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga