Ossian Brofeldt (29.07.1869 - 31.08.1936)
Skådespelare och sångare. Född i Finland. Från 1898 gift med Helga Textorius.

Filmer
1922 Vem dömer - 
1927 Drottningen av Pellagonien 
1928 A.-B. Gifta Bort Baron Olson 
1928 Synd 
1929 Säg det i toner 
1930 Charlotte Löwensköld 
1930 Den gamla gården 
1930 Fridas visor 
1931 En kärleksnatt vid Öresund 
1931 Markurells i Wadköping 
1932 Kärlek och kassabrist 
1932 Svarta rosor 
1932 Vi som går köksvägen 
1933 Bomans pojke 
1935 Ebberöds Bank 
1935 Flickornas Alfred 
1935 Järnets män 
1935 Kärlek efter noter 
1936 Johan Ulfstjerna 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga