Oscar Merikanto (1868 - 1924)

Finländsk tonsättare. Han komponerade flera sånger i nationalromantisk anda, bl.a. Folkvisa ("Där björkarna susa"). Bland övriga verk märks den första finskspråkiga operan, Pohjan neiti ("Nordens dotter", 1899).

Skivinspelningar
Gram. Company
Impromptu / Oscar Merikanto, flygel / GCR Enkelsidig *


Musikaliska alster
Folkvisa (Där björkarna susa) T: Viktor Sund M: O.M.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga