Oscar Janson
Religiös sångare.
Skivinspelningar
Sonata
Julaftonen / Tomtarna (Insp. 11.1936) / 71 / 
Julsång (Noël) / Tomtarna (Insp. 11.1936 / 71 / 
Lilla Verna / Sonata-orkestern (Insp. 11.1936) / 72 / 
Svensk-amerikanarens hemlängtan / Sonata-orkestern (Insp. 11.1936) / 72 / 

Tal och ton
Det namnet Jesus / (Insp. 12.1929 ) / 27 / *
Han är din broder / Flygel - fiol (Insp. 11.1932 ) / 143 / 
Helgmålsklockan / Flygel - fiol (Insp. 11.1932 ) / 143 / 
Himmelska vind / Piano (Insp. 12.1929 ) / 33 / 
I glädje och musik... / Anton Cedervall / Flygel - fiol (Insp. 11.1932 ) / 142 / 
Myran / Piano - fiol (Insp. 10.1930 ) / 80 / *
Som barn jag minns... / Piano - fiol (Insp. 10.1930 ) / 80 / *
Stugan / Piano (Insp. 12.1929 ) / 33 / 
Under helga fanan / Anton Cedervall / Flygel - fiol (Insp. 11.1932 ) / 142 / 
Var är mitt vilsna barn? (Where is my wand'ring boy tonight?) / Piano - fiol (Insp. 10.1930 ) / 79 / 
Vem kan jag visa vägen? / Piano - fiol (Insp. 10.1930 ) / 79 / 
- Till första sidan -