Oscar Haglund
Skivinspelningar
Odeon
Ljugar-Oscar i berättartagen: Björnjakten / Hilding (Peterson) / Talskiva (Insp. 1954) / SD 5774 / *
Ljugar-Oscar i berättartagen: Knaper-Eriks sista knäpp / Hilding (Peterson) / Tal och musik (Insp. 1954) / SD 5774 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga