Orpheum duo
Dragspelsorkester från Kristiania (Oslo) med dragspelarna Christian Liebak och Hartvig Kristoffersen som frontfigurer. Gjorde en del skivinspelningar i sverige.
Skivinspelningar 
Jumbo
Orpheum-Intermezzo / 1919 / Jumbo / 125

Odeon
Beautiful Ohio / Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 543 / *
Chatterbox Rag Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 528
Del lille torea-di-da-dor / Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 542 / *
Golden, The Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 545
Honolulu Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 531
Orpheum intermezzo / Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 536 / *
Stars and striper forever, The / Orpheum duo (Insp. 1919) / A 148 530 / *

Rolf
Allah's Holiday Orpheum duo (Insp. 11.1919) / S 766 /
Chatterbox Rag Orpheum duo (Insp. 11.1919) / S 751
Golden, The Orpheum duo (Insp. 11.1919) / S 753 /
Orpheum-Intermezzo Orpheum duo(Insp. 11.1919) / S 754
Smiles Orpheum duo (Insp. 11.1919) / S 765 /

Vikes Special
Chatterbox / Orpheum duo (Insp. 11.1919) / 125 /
Golden, The / Orpheum duo (Insp. 11.1919) / 125 /
Orpheum-Intermezzo / Orpheum duo (Insp. 11.1919) / 124 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga