Optimisten och Pessimisten

Radioprogram som sändes första gången 1935 från Göteborg då med Ludde Gentzel och John Ekman och sändes fyra gånger. Såndes sedan 1938 - 42 med Eric Abrahamsson (Pessimisten) och Ludde Gentzel (Optimisten) sittande i Stockholm respektive Göteborg. Programmet tog upp dagsaktuella händelser och blev mycket populärt. Några dialoger spelades också in på skiva.
Programmet gav också upphov till en spelfilm, "Goda vänner och trogna grannar" (1938). Författare till serien var Helge Härneman.


Skivinspelningar
Sonora
Han spelte på sitt posi-posi-posi-tiv (Ur filmen "Goda vänner och trogna grannar") / Ork. (Insp. 10.09.1938) / 3448 / 
Julklappsinköp (Reklamskiva med specialetikett)  / Willard Ringstrand piano (Insp. 11.1938) /
Prat om vädret / Ludde Gentzel - Eric Abrahamsson / Talskiva / 3492 / P
Prat om friluftsliv  / Ludde Gentzel - Eric Abrahamsson / Talskiva / 3492 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga