Olof Widgren (09.06.1907 - 06.03.1999)

Skådespelare. Född i Stockholm. Spelade studentteater innan han gick Dramatens elevskola 1928 - 1931. Engagerad hos Gösta Ekman 1931 - 35 och var senare verksam vid stadsteatrarna i Norrköping och Malmö, hos Riksteatern och vid TV-teatern och vid Dramaten till 1969 samt även gjort ett drygt 30-tal filmroller. Han var en av dem som tog över efter Anders de Wahl med att läsa Tennysons "Nyårsklockorna" på Skansen på nyårsafton. Fram till 1956 deklamerade Widgren "live" på Skansen, medan de Wahl läste i radio. Han fick de Wahl-stipendiet 1937. Från 1933 gift med Nancy Peiram med vilken han hade två döttrar, Lillemor (f. 1934) och skådespelerskan Kerstin Widgren (f. 1936). Han var också morfar till skådespelerskan Helena Bergström (f.1964).

Litt: Artikel i Filmjournalen 12/1945
Skådespelare (Nils Beyer, Kooperativas bokförlag 1945) *


Skivinspelningar
Radiotjänst
Juloratorium för recitation, soli, kör och orkester / Div. artister / Radioork. / 07&09.12.1949 - utg. 11.1950 / RE 746-750 /

Skolöverstyrelsen
Den svenska skogen / Talskiva (Insp. 27.10.1943) / 4 / 
 
Filmer i tidsordning
1930 Ulla, min Ulla A
1933 Kanske en diktare A
1935 En kämpe faller  striden går vidare A
1935 Valborgsmässoafton A
1936 Vårt bygge - på hem och samhälle A
1938 Karriär A
1938 Pengar från skyn R vid byte A
1940 Juninatten A
1940 Stål A
1941 Hem från Babylon A
1942 En sjöman i frack A
1942 Kan doktorn komma? A
1943 Herre med portfölj A
1943 På liv och död A
1943 Sjätte skottet A
1943 Ungt blod A
1944 En dag skall gry A

1944 Jag är eld och luft A
1944 Räkna de lyckliga stunderna blott A
1944 Vändkorset A
1945 Den allvarsamma leken A
1946 Ödemarksprästen A
1949 Bara en mor A
1953 Barabbas A
1954 Karin Månsdotter A
1955 Så tuktas kärleken A
1956 Sista paret ut A
1956 Tarps Elin A
1957 Ingen morgondag A
1960 Domaren A
1963 Ett drömspel  A
1963 Tystnaden  A
1964 Pappa Sandrew A
1970 Frida och hennes vän A
 - - -

- Till första sidan -
© Svänga-Benga