Olof Boland
Religiös sångare.
 Skivinspelningar
Hemmets Härold
Hjärtats sång / Einar Ekberg / Ork. (Insp. 11.10.1935) / X 54 / *
I morgon / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / 08.11.1937 / X 80 * (Tillägnad Olof Bolands minne)
Lyssna trötta själ i dag / Einar Ekberg / Ork. (Insp. 11.10.1935) / X 54 / *
Pilgrimsskaran (Solskenssång Nr 198) / Einar Ekberg / Filadelfia i Sthlm strängmusik / 04.1935 / X 49 v1 /
Pilgrimsskaran (Solskenssång Nr 198) / Einar Ekberg / Filadelfiaförs. i Sthlm strängmusik / 05.10.1935 / X 49 v2 /
Skördesång / Einar Ekberg / Ork. (Insp. 11.10.1935) / X 80 / 

 Odeon
Lyssna trötta själ i dag / Einar Ekberg / Ork. (Insp. 11.10.1935) / D 3290 / 
Hjärtats sång / Einar Ekberg / Ork. (Insp. 11.10.1935) / D 3290 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga