Olle Stjärnholm
Revyartist. Medverkade bl.a. i Casino revyn och uppträdde i folkparkerna tillsammans med Ingrid Björk

- Till första sidan -
© Svänga-Benga