Olle Johnson (1912 - )

Musiker (trumpet m.m.) och sångare. Född i Lund. Började spela piano som 7-åring. Fick anställning som militärmusiker vid regementet i Ystad 1929. Började spela klarinett men övergick så småningom till trumpet. Kom 1934 in vid Musikaliska akademin i Stockholm där han studerade under fyra år och var kurskamrat med bl.a. Thore Ehrling. Hans första engagemang var i Georg Enders orkester och han spelade sedan i flera kända orkesterar. Debuterade som vokalist på skiva 1943 och bildade egen orkester i slutet på 1940-talet.

Skivinspelningar
Telefunken
Cidade maravilhosa / Sven Fors ork. (Insp. 05.11.1943 kl. 00.00 - 03.00) / A 5374 / *
Si acaso voce shogasse / Sven Fors ork. (Insp. 05.11.1943 kl. 00.00 - 03.00) / A 5374 / *
Toda gente cantando / Sven Fors ork. (Insp. 05.11.1943 kl. 00.00 - 03.00) / A 5377 /
Vamos Maria / Sven Fors ork. (Insp. 05.11.1943 kl. 00.00 - 03.00) / A 5377 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga