No Sisters

Kvinnlig sångtrio bestående av Jessie Bourin, Anita Bramson och Maj-Britt Söderlind. Turnerade bl.a Sverige runt med Eddie McAndrew's orkester som kompband sommaren 1943. Ansågs lika bra som de amerikanska Boswell sisters och Andrews sisters.

Skivinspelningar
Sonora Swing
Blues in the night / Hasse Kahns ork. (Insp. 17.11.1942 / 571 /
Jersey bounce / Hasse Kahns ork. (Insp. 17.11.1942 / 571 /
Mr. Five by five / Carl-Herik Norins ens. (Insp. 22.12.1943 / 611 /
South American way / Carl-Henrik Norins ensamble (Insp. 1943) / 578 / *
Ta-ra-ra-boom-de-rey / Carl-Henrik Norins ensamble (Insp. 1943) / 578 / *
Travellin' all alone / Carl-Herik Norins ens. (Insp. 22.12.1943 / 611 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga