Dagny och Nils Sörme
Skivinspelningar 
Sirius   
Salig är den / Dagny och Nils Sörme / Stråkkvart. (Insp. 28.10.1938) / 104 
Tack, min Frälsare kär / Dagny och Nils Sörme / Stråkkvart. (Insp. 28.10.1938) / 105 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga