Nils "Nisse" Jonsson

Sångare, skådeapelare. Sjöng "Gluntarne och gjorde inhopp i Björlingkvartetten. Använde pseudonymerna Nils Bridell och Nils Valand då han sjöng in skivor.

Skivinspelningar
Kristall
Sången om skogarnas famn / Hanns Bingang och hans ork. (Insp. 04.06.1935) / 1601 / *
Uti livets gröna folkpark / Hanns Bingang och hans ork. (Insp. 03.06.1935) / 1604 / 

Sonora
Akalby-schottis /  Dragspelsork. / 3110 / *
Anette / Ragnar Sundquist & Sven Hyléns dragspelsork. (Insp. 05.1935) / 
Arholma valsen / Tore Svensson & Co (Insp. 1935) / 3179 / *
Avestaforsens brus / Dragspelsork. / 3110 / *
Glad Jul!. Potp. över danslekar / Oleg Quist - Astrid Raadhus / Dragspelsork. Glada spelemän (Insp. 22.10.1933) / 2040 * / 
Hamboflickan / Gösta Jonsson & Co - Olle Johnny / 2018 / *
Hamboflickan / Olle Johnny - Gösta Jonsson & Co (Insp. 23.05.1933 - utg 03.1936) / 3133 /
Här va' de' dans / Glada Spelemän / 2048 / *
I en liten båt / Söderpojkarna / 2070 / *
Klackarna i taket / Tore Svensson & Co / 3305 / *
Kostervalsen / Tore Svensson & Co (Insp. 1935) / 3179 /
Kyss Svenska Flickor (Ur Södrans nyårsrevy: "Ett leende år") / Georg Enders Berns-ork. (Insp. 02.1933) / 2008 / 
Lyckofärden / Eric Ulkes ork. (Insp. 29.12.1933) / 2060 / 
Lyckovalsen (Ur Södrans nyårsrevy: "Ett leende år") / Georg Enders Berns-ork. (Insp. 02.1933) / 2008 / 
Nu ta' vi i ring / Dragspelsork. Glada spelemän (Insp. 12.11.1933 OT) / 2040 * / 
Polkan den går / Olle Johnny & Co (Insp. 17.12.1933) / 2056 / *
Potp. över danslekar / Oleg Quist (Helge Roundquist) , Astrid Raadhus med ens. / Glada spelemän (Insp. 1933) / 2040 / *
På fjällvandring / Tore Svensson & Co / 3305 / *
På friarstråt / Spelmanspojkarna (Insp. 03.1935) / 3096 / *
Sailor Song / Ragnar Sundquists och Sven Hyléns dragspelsork. (Insp. 08.09.1933 - utg. 03.1935) / 2021 / *
Sailor Song / Ragnar Sundquists och Sven Hyléns dragspelsork. (Insp. 08.09.1933) / 3048 / 
Sjömansvals (Så tag mig om min hals) / Ragna Sundquists - Sven Hyléns dragspelsork. (Insp. 08.09.1933) / 2019 / *
Sjömansvals (Så tag mig om min hals) / Ragnar Sundquists - Sven Hyléns dragspelsork. (Insp. 08.09.1933 - utg. 03.1935) / 3048 / 
Svärmor dansar hambo / Söderpojkarna / 2071 / *
Sätt fart på handklaveret / Olle Johnny - Gylling & Co (Insp. 07.1934) / 3000 / *
Sätt fart på handklaveret / Olle Johnny - Gylling & Co (Insp. 07.1934) / 3134 /
Tacka vet jag då en hambo / Bångbro-Stina - Albin Fernströms dragspelsork. (Insp. 02.1935) / 3054 / *
Trolljazzen (Ur filmen: "Bam Bam" eller "Så tuktas ett troll") / Tore Svensson & Co (Insp. 10.1934) / 3031 / *
Trolljazzen (Ur filmen: "Bam Bam" eller "Så tuktas ett troll") / Tore Svensson & Co (Insp. 10.1934) / 152 (N) /
Ömsom vin och ömsom vatten / Gösta Jonsson & Co - Olle Johnny (Insp. 23.05.1933) / 2018 / *

Filmer
1931 Ungkarlsparadiset

- Till första sidan -
© Svänga-Benga