Nils Hellström (1910 - 1984)

Tidningsredaktör, textförfattare. Jazztidskriften Orkesterjournalens skapare, ansvarig utgivare och förste redaktör 1933 - 38. Gick sedan vidare och gundade 1939 musiktidskriften Estrad som sedan existerade fram till 1963. Använde signaturerna Michelin och Ed. Ditor.

Länk: Orkesterjournalens hemsida.

Musikaliska alster
Caravan ~ M: J. Tizol 
En månskenspromenad (1943) ~ M: Thore Ehrling
Genom världen går en sång ~ M: Thore Ehrling
Höstregn ~ M: Harry Warren
Lillebror skall sova (1945) ~ M: Thore Ehrling 
Melody of night, The (Nattens melodi) ~ M: Sam Samson
Moments of magic (Lyckans sekund) ~ M: Sam Samson - Olle Jacobson
Natt och dag (Night and day) ~ M: Cole Porter
När ljusen tändas där hemma (When it's lamplightin' time in the valley) (1933) ~ M: Joe Lyons
Stjärna i vinternatten (1942) ~ M: Thore Ehrling

- Till första sidan -
© Svänga-Benga