Nils Gustafsson (1910 - 1989)

Kyrkoherde och skådespelare. Prästvigdes 1939 i Uppsala och var bekant med Rune Lindström. Kom att spela "Vår Herre" i "Himlaspelet" allt ifrån starten 1941 och fram till 1988 och reste dessutom runt och gav "Himlaspelet" som enmansföreställning. Var från 1945 till pensioneringen kyrkoherde i Västerfärnebo församling. Medverkade i fyra filmer.


Filmer
1942 Himlaspelet 
1946 Kvinnor i väntrum 
1952 För min heta ungdoms skull 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga