Nils Croona
Sångare, textförfattare.
Skivinspelningar 
H.M.V.
Har du glömt din gamla mor / Sven Rünos ork. (Insp. 03.10.1947) / X 7397 / *
Uti den lilla kyrkan / Sven Rünos ork. (Insp. 03.10.1947) / X 7397 / *

Scala
De' ä' dans på Brännö brygga / (Olle Johnnys) Ork. (Insp. 06.02.1942) /  3350 /
Det skall komma den [!] tid / Dansork. / 3352 /
Doris Marianne / Einar Groths ork. (Insp. 23.08.1944) /  3386 /
Flickan från Gullabo by / (Olle Johnnys) Ork. (Insp. 06.02.1942) /  3350 / 
Hälsa dem därhemma / (Olle Johnnys) Dansork. (Insp. 27.01.1941) /  3333 /
När fredens klockor ringa / (Olle Johnnys) Dansork. (Insp. 27.01.1941) /  3333 / 
Roslagskavaljererna / (Olle Johnnys) Dansork. (Insp. 11.04.1942) /  3353 /
Räkna de lyckliga stunderna blott / Einar Groths ork. (Insp. 23.08.1944) /  3386 /
Rödlögavalsen / (Olle Johnnys) Dansork. (Insp. 10.04.1942) /  3353 /

Silverton
Foxtrotpotpourri på Rolfmelodier / Dansork. (Olle Johnnys ork. insp. 10.04.1942) / 3351 / *
Hälsa dem därhemma / (Olle Johnnys) Dansork. (Insp. 27.01.1941) / 3333 / *
När fredens klockor ringa / (Olle Johnnys) Dansork. (Insp. 27.01.1941) / 3333 / * 
Valspotpourri på Rolfmelodier / Nils Croona / Dansork. (Olle Johnnys ork. insp. 10.04.1942) / 3351 / *

Victor
Har du glömt din gamla mor / Sven Rünos ens. (Insp. 03.10.1947) / 26-1085 /
Uti den lilla kyrkan / Sven Rünos ens. (Insp. 03.10.1947) / 26-1085 /

Musikaliska alster:
På Paris broar (Sous les ponts des Paris) M: Vincent Scotto

- Till första sidan -
© Svänga-Benga