Nils Carlstedt
Sångare.
Skivinspelningar
H.M.V.
Hälsa det till mor / (Fred Winters) Ork. (Insp. 30.08.1929) / X 3213 / 
Höstvindar / (Fred Winters) Ork. (Insp. 10.12.1928) / X 2899 / 
I fröjdefull julekväll / Medlemmar ur hovkap. (Insp. 08.10.1930) / X 3557 / 
I julnatten / Medlemmar ur hovkap. (Insp. 08.10.1930) / X 3557 / 
Kristallen den fina / Nils Grevilius ork. (Insp. 02.10.1930) / AL 1159 / 
Liten Karin / (Nils Grevilius) ork. (Insp. 29.09.1930) / AL 1146 / 
Näckens polska / (Nils Grevilius) ork. (Insp. 29.09.1930) / AL 1146 / 
När granarna klädas till brud / (Fred Winters) Ork. (Insp. 10.12.1928) / X 2899 / 
När julljusen tindra / (Fred Winters) Ork. (Insp. 02.09.1929) / X 3213 / 
När julljusen tindra / Fred Winters Ork. (Insp. 04.09.1929) / X 3197 / 
Och hör du unga Dora / Nils Grevilius ork. (Insp. 26.09.1930) / AL 1160 / 
Till Österland vill jag fara / Nils Grevilius ork. (Insp. 12.02.1931) / AL 1160 / 
Vårvindar friska / Nils Grevilius ork. (Insp. 26.09.1930) / AL 1159 / 

Victor
När julljusen tindra / Fred Winter och hans ork. (Insåp. 04.09.1929) / V-24045 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga