Nils Bie-Persson (1911 - 86)

Revyförfattare. Började skriva revy 1934 och skrev mest för revyer i Malmö, men också vid några tillfällen för Stockholmsrevyer.


Musikaliska alster
Flickan med dragharmonikan ~ M: Torsten Stigniel 
Fotbollsmatchen ~ M: Torsten Stigniel 
Frågesport ~ M: Torsten Stigniel
Jag är inte riktigt som andra ja' ~ T&M: N.B. - Torsten Stigniel
Oh, man kan bli så gallen ~ M: Torsten Stigniel
Portvakten ~ M: Torsten Stigniel
Semesterflirt ~ M: Torsten Stigniel

- Till första sidan -
© Svänga-Benga