Nils Bäckström (16.01.1913 - 17.11.2000)
Operettsångare.
Skivinspelningar
Odeon
Sista valsen. Straus-potpourri. Del I & II / Ulla Sallert / Oscars-teaterns ork. (Insp. 29.01.1955 kl. 13.00 - 16.00) / ZAA 18 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga