Skivetikett Nicole RecordNicole
Record
Brittiskt skivmärke som startade 1903 och gav ut 7", 8" och 10" skivor. Gjorde c:a 300 svenska inspelningar och såldes bara under ett år (1904) i Sverige.

- Till första sidan -

4139 A Nigger's laughing song / Mr. Wilson Hallett / 7 " 4381 Home sweet home / Instrumental? / Orch. - Madame Paula / 4190 Midnats-sol-vals / Instrumental / Ork. / 1904 / Enkelsidig 7 " * 4200 Du gamla du friska du fjellboga (nord) / Otta Brony / / London 1903 / 7 " 4201 Wermlandsvisan / Otta Brony / / London 1903 / 7 " 4202 Spinn spinn / Otta Brony / / London 1903 / 7 " 4258 Tit willow / Signor Guido Gialdino? / 7 " 4382 Butterfly polka / Instrumental? / Orch. - Madame Paula / 7 " 5393 Hvad jag har lofvat, det skall jag hålla / Bruno Hess / / London 1903 / 7 " 5397 Soldatgossen / Bruno Hess / / London 1903 / 5405 Björneborgarnas marsch / Otta Brony / / London 1903 / 5408 Du gamla du friska du fjellboga (nord) / Otta Brony / / London 1903 / 5410 Wermlandsvisan / Otta Brony / / London 1903 / 5411 Spinn spinn / Otta Brony / / London 1903 / 5412 Se saran rose / Frk. Otta Brony / London 1903 / Enkelsidig * 5492 Fryckdalsdans / 7001 Kuplett ur "Gubben i Renberget" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7002 Kuplett ur "Gubben i Renberget" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7 " 7003 Eulaliavisan ur "Trollkarlen vid Nilen" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7 " 7004 Eulaliavisan ur "Trollkarlen vid Nilen" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7005 Soldatens fröjd ur "Flickornas gossar" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7 " 7006 Soldatens fröjd ur "Flickornas gossar" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7007 Taludiluttanlei / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7 " 7008 Taludiluttanlei / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7012 Folkvisa från Dalarna / Fru Ulfsax-Fuchslein på Skansen / / 1904 / 7 " 7013 Liten Karin / Fru Ulfsax-Fuchslin / / 1904 / * 7014 Liten Karin / Fru Ulfsax-Fuchslin / / 1904 / 7 " 7015 Folkvisa från Dalarna / Fru Ulfsax-Fuchslein på Skansen / / 1904 / 7019 Tiggargossen / Lilly Walleni / 1904 / 7022 Mandom mod och morske män / Lilly Walleni / 1904 / 7026 Diplomatkuplett ur "Saint Cyr" / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7040 Infelice ur "Ernani" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7053 Perkeos visa ur "Gamla Heidelberg" / Axel Hansson / Piano / 1904 / 7" 7054 Morgonsång / Axel Hansson / Piano / 1904 / 7" 7055 Serenad / Axel Hansson / Piano / 1904 / 7" 7056 Pajazzos sång / Axel Hansson / Piano / 1904 / 7" 7057 Folkvisa / Axel Hansson / Piano / 1904 / 7" 7058 Och väl har du stulit mitt sinne / Axel Hansson / Piano / 1904 / 7" 7064 Aria ur "Neaga" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7065 Per Svinaherde / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / Nicole Record 7065 / Enkelsidig 7070 En grön yngling / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7071 Kuplett ur "Cornevilles klockor" / G.A. Lund / Piano / 1904 / 7073 Tunnbindarens sång ur "Boccaccio" / G.A. Lund / Piano / 1904 / 7074 Skjutsgossen / G.A. Lund / Piano / 1904 / 7075 Romans ur "Mignon" / G.A. Lund / Piano / 1904 / 7076 Kuplett ur "Cornevilles klockor" / G.A. Lund / Piano / 1904 / 7077 Kongl. Svea Lifgardes marsch / Kongl. Wermlands reg. musikkår 1904 / 1904 / 7083 Soldatgossen / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7084 En sangeres bön / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / Enkelsidig * 7085 Per Svinaherde / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7086 Aria ur "Trollflöjten" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7087 Slummersång ur "Mignon" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7089 Per Telefon / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7090 Det myckna vi ha / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7094 Har ni hört den förskräckliga händelsen / Anton Salmson / Piano / 1904 / 7101 Ut på landsväjen / Hugo Duhs / Piano? / 1904 / 7102 Ut på landsväjen / Hugo Duhs / Piano? / 1904 / 7103 Det var dans bort i vägen / Hugo Duhs / Piano? / Insp. 1904 / 7103 Laughning song / Instrumental? / Piano? / Insp. 1904 / 7104 Det var dans bort i vägen / Hugo Duhs / Piano? / 1904 / 7105 I bönhuset / Hugo Duhs / Talskiva / 1904 / 7108 Kungens bön ur "Lohengrin" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7109 Den älskades namn / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7110 Aria ur "Maskeradbalen" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7111 Aria ur "Traviata" / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7112 För länge se'n / Ernst Svedelius / Piano / 1904 / 7115 Björneborgarnas marsch / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 1904 / * 7120 Svenska arméns tapto / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 1904 / Enkelsidig 7125 Svenska folksangen (med fanfar) / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 1904 / 7142 Farväll (En sorgsens ton från Amerka) / Hugo Duhs / Talskiva / 1904 / 7145 Pluggen och Patron / Hugo Duhs / Talskiva / 1904 / Enkelsidig 7159 En te' ta' samma slag / Instrumental / Kungl. Wermlands reg musikkår / 7164 Till Österland vill jag fara / Ellen Blomberg / 1904 / Enkelsidig 7 " 7168 Vaggisa / Ellen Blomberg / 7191 Lion du bal / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 1904 / * 7217 Beväringen visa / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Piano / 1904 / Enkelsidig 7 " 7218 N:o 14 Björn / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / Enkelsidig 7 " 7219 Prästens sogga / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / Enkelsidig 7 " 7220 Elektris / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / Enkelsidig 7 " 7221 Soffi å Soffi / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Piano / 1904 / Enkelsidig 7 " 7222 Jon i Stabhult / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / Enkelsidig 7 " * 7223 Det är vackert så / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 10" 7225 Kossan / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 10" 7226 Kossan / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 7 " 7227 Vals ur op. Öregrund-Östhammar / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 10" 7228 Visan om landet / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 10" 7229 Vad sju tunnor tusan / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 7 " 7230 Till min mage / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 7 " 7231 Näsan - Till en sorgsen, missnöjd och bitter själ / Axel Ringvall / Piano / 1904 / 7 " 7232 Ragnhild / Henry Jackson-Norris / Piano / 1904 / 7" 7233 Min stamfar hade en stor pokal / Henry Jackson-Norris / Piano / 1904 / 7" 7234 Vi vil os et land / Henry Jackson-Norris / Piano / 1904 / 7" 7235 Intet är som väntans tider / Henry Jackson-Norris / Piano / 1904 / 7" 7237 Smyg varm din kind / Henry Jackson-Norris / Piano / 1904 / Enkelsidig 7 " * 7238 Der skrek en fugl / Henry Jackson-Norris / Piano / 1904 / 7" 7239 Gaspards kuplett (Ur op. "Cornevilles klockor") / Oscar Bergström / Piano / 1904 / 10" 7240 En skepparevisa / Oscar Bergström / Piano / 1904 / 10" 7241 Rhenvinets lof / Oscar Bergström / Piano / 1904 / 10" 7242 När jag var prins utaf Arkadien (Ur op. "Orfeus i underjorden") / Oscar Bergström / Piano / 1904 / 10" 7243 Aftonsång / Oscar Bergström / Piano / 1904 / 10" * 7151 Kongl. Wästgöta Regementets marsch / Instrumental / Kongl. Wermland Regemnentes musikkår / 7151 Finsk**** / Instrumental / Kongl. Wermland Regemnentes musikkår / 7175 I bröllopsgården (Ur: Ett Bondbröllop) / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 1904 / Enkelsidig 7177 Bröllopet på Ulfåsa / Instrumental / Kungl. Svea Lifgardes musikkår / 1904 / Enkelsidig 7271 Om dagen vid mitt arbete / G.A. Lund / 7273 Ärje Kroken / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / 7274 Carl XVde å beväringen / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / 7275 När döve boneckeen sålde rågen / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / 7276 Han som höll kongen mä potäter / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 / 7277 Den ärlige och lydige betjänten / Kalle i Knektås (Karl Karlsson) / Talskiva / 1904 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga