Nené Baalstad
Sångerska av norskt ursprung.
Skivinspelningar
Columbia
Jag ser jaha i dina ögon / Tip-top band (Insp. 04.05.1937) / DS 1031 / (Debutinspelningen)
Vägen till en flickas hjärta är sjövägen / Tip-top band / DS 1031 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga