Natan Söderblom (15.01.1866 - 12.07.1931)

Teologiprofessor, ärkebiskop. Född i Tröne, Gävleborg. Sveriges ärkebiskop från 1914 och dessförinnan professor i Uppsala och Leipzig. Fick Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska arbete. Far till skådespelaren Helge Söderblom.

Skivinspelningar
H.M.V.
Mod / H. H. ärkebiskop Nathan Söderblom / Talskiva (Insp. 22.05.1928) / X 2751 / *
Ödmjukhet / H. H. ärkebiskop Nathan Söderblom / Talskiva (Insp. 22.05.1928) / X 2751 / *

Tal och ton
Charles Lindberg / Tal (Insp. 01.1930) / 15 /
De kristnas enhet / 14 / *	 
Tyglarna / Tal (Insp. 01.1930) / 15 /
Vad kyrkklockorna ringa / 14 / *

Filmer
1938 Med folket för fosterlandet

- Till första sidan -
© Svänga-Benga