Natanael Broman (11.12.1887 - 1967)
Musiker (piano) kompositör. Blev hösten 1924 utsedd till den förste musikchefen på Radiotjänst, och var sedan detta fram till 1950. Bilden till höger är en karikatyr, gjord av Einar Nerman, från tidskriften Scenen 1/1921.

Natanael Broman är en driven tekniker, men även en stilkännare och enentusiast för sin konst.Han äger både nordmannens karska lynne och svärmiskt poetiskt sinne, han kan vara höststormens lika väl som den drömmande vårens interpret. (Ur tidskriften Scenen 1/1921).
Skivinspelningar
Gram. Company
Etude i Ass-dur (Insp. 05.11.1919) / 7-285501 /
Etude i Ass-dur (Insp. 05.11.1919) / X 567 / CRG *
Frülingsrauchen (Insp. 05.11.1919) / 7-285500 /
Frülingsrauchen (Insp. 05.11.1919) / X 567 / CRG * (Debutinspelningen) 
Morgonvandring (Insp. 25.01.1921) / X 1176 /
Serenad - Erotikon II (Insp. 25.01.1921) / X 1176 /
 
H.M.V.
Roccoco / Natanel Broman, piano (Insp. 05.1928) / X 2730 / *
Frühlingsrauschen / Natanel Broman, piano (Insp. 05.1928) / X 2730 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga