Muntra Musikanter
Manskör, ofta benämnd M.M.
Skivinspelningar 

Björneborgarnas marsch / Manskören M.M. / A cappella (Insp. 31.05.1928) / X 2800, X 2919 / 
Den flydda sång / Manskören M.M. / A cappella (Insp. 31.05.1928) / X 2800 / 
Suomis sång / Manskören M.M. (D: Bengt Carlson) / A cappella (Insp. 31.05.1928) / X 2799 / *
Suomis sång / Manskören M.M. / A cappella (Insp. 31.05.1928) / X 2919 / 
Vid milan / Manskören M.M. (D: Bengt Carlson) / A cappella (Insp. 31.05.1928) / X 2799 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga