Monica Velve (1936 - )
Sångerska. Född i Stockholm. Dotter till en pianist. Vokalissa i flera olika kända orkestrar på 1950-talet. Turnerade ett halvår i Frankrike och Spanien 1958 och sjöng på de amerikanska flygbaserna. Flyttade till Wien 1989.


Skivinspelningar
Karusell
Das geweisse Ola-la-la / Dick Harris (Harry Arnolds) ork. (Insp. 02.1957) / K 197 /
Den vackra tvätterskan (Les lavandières du Portugal) / Göte Wilhelmsons ork. (Insp. 11.1956) / K 186 / *
Det blåser upp i Portugal (Petticoats of Portugal) / Dick Harris (Harry Arnolds) ork. (Insp. 02.1957) / K 197 /
Höst i en park i Paris (Printemps d'Alsace) / Göte Wilhelmsons ork. (Insp. 11.1956) / K 186 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga