Mona Ekman
Sångerska. Sjöng även in skivor under bara förnamnet Mona.
Skivinspelningar
AB Talande reklam
Gevaliakaffet / Banjo-Lasse / Ork. / *

Columbia
Den ros du gav / Emil Iwrings ens. (Insp. 22.08.1945) / DS 1569 / *
Du skal ikke gi' mig roser / Emil Iwrings ens. (Insp. 09.09.1947) / GN 1039 & GN 1047 / 
Du skall inte ge mig rosor (Du skal ikke gi' mig roser) / Emil Iwrings ens. (Insp. 09.09.1947) / DS 1682 / * 
Jag bygger ett luftslott (Do you ever dream of to-morrow) / Emil Iwrings ens. (Insp. 22.08.1945) / DS 1569 / *
Lilla fröken Kokett / Nils Kyndels ork. (Insp. 09.01.1946) / DS 1592 / *
Violer till mor (En liten blåveis) / Nils Kyndels ork. (Insp. 09.01.1946) / DS 1592 / *

H.M.V.
Det sjunger inom mej / Waldimirs ork. (Insp. 25.10.1940) / X 6491 / *
Med dej i mina armar (r filmen m.s.n.) / Waldimirs ork. (Insp. 25.10.1940) / X 65491 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga