Mästarkvartetten
Dragspels kvartett som bestod av Carl Jularbo, Ebbe Jularbo, Erik Frank och Olle Johnny.
Skivinspelningar
Sonora
Cloudette / 7284 /
Fädbovalsen går / 7172 / *
Livet i Finnskogarna / (Insp. 05.02.1944) / 7172 / *
På Strandpromenaden / 7284 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga