Masens spelegäng
Skivinspelningar
Columbia
Spelegängsvalsen / Masens spelegäng / DS 2098 / 
Piggelin / Masens spelegäng / DS 2098 / 
Ja eller nej / Masens spelegäng / DS 2099 / 
Polkett från Uppland / Masens spelegäng / DS 2099 / 

Telefunken
Ja eller nej / Masens spelegäng / A 5325 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga